suiker.punt.nl
Over het wel en wee van alle soorten suikers
Geschiedenis van suiker
Ik vroeg mij af: hoe is het eigenlijk zo gekomen dat wij in de 20 ste eeuw zulke suikerjunks zijn geworden. Waarom gingen overheden massaal over op het drogeren van hun bevolking?
 
Het begon meer dan 10 000 jaar geleden, toen werd voor het eerst suikerriet gevonden in Melanesië, in Nieuw-Guinea. De verbouwing breidde zich oostwaarts uit om zo Polynesië te bereiken.
In het westen reek de suikerrietcultuur weldra tot in Indië en China, via Indonesië en de Filipijnen.
Aanvankelijk werden de stengels enkel gekauwd. Maar de snuggere Chinezen en Hindoes wisten al snel hoe ze het sap van de stengel konden gebruiken. De rietstengels werden uitgeperst en het bekomen sap werdt verdampt op houtvuur. Zo verkregen ze een bruine kleverige brij waarin kristallen ontstaan als men de brij laat afkoelen.
Deze gekristalliseerde massa noemden ze “Sarkara”.  
 
Tijdens één van de tochten van Darius in de Indusvallei, ontdekten de Perzen rond 510 v.C. “een stengel die honing geeft zonder de tussenkomst van de bijen”.
Zij zorgden voor de verspreiding van de suikerrietteelt aan de oostkust van de Middellandse Zee. De Perzen monopoliseerden de verbouwing en eigenden zich het exclusieve recht toe het eindproduct uit te voeren.
 
Verschillende expedities over zee of met karavanen bevorderen de verspreiding van de suikerrietteelt van de Indusvallei tot aan de Zwarte Zee en van de Perzische Golf tot aan de grenzen van de Sahara. Rond het jaar 600 ontdekten de Perzen een manier om de kristallisatie te verbeteren en, voor de eerste keer, goten ze de vloeibare massa in kegelvormige dozen. Zo maakten ze de eerste suikerbroden die ze “Tabarseth” noemen.
 

Het nieuwe “kruid” wordt in Europa tegen een zeer hoge prijs verkocht bij de apotheker. Want suiker wordt lange tijd als geneesmiddel beschouwd. Het product krijgt allerlei troetelnamen zoals “candi”, “Madeirasuiker”, “Crac de Montréal” en “suiker uit Barbarije”.
Ondertussen breekt stilaan de Renaissance aan. De handel bloeit en
Venetië zorgt voor de bevoorrading vanuit de landen van het Nabije-Oosten en Oost-Indië. Deze stad wordt de Europese hoofdstad van de suiker en er ontwikkelt zich een centrum van suikerbereiding.

In de Middeleeuwen bereikt de suiker Noord-Europa via Brugge maar, na de verzanding van het Zwin, neemt
Antwerpen de leiding van de suikerinvoer over. Tijdens de godsdienstoorlogen verplaatst het handels- en productiecentrum zich naar Amsterdam.

Kolonies: Tegen het eind van de 15de eeuw ontdekt Columbus Amerika. Bij zijn tweede reis introduceert hij de cultuur van het suikerriet in San Domingo. Het zou niet lang duren vooraleer het suikerriet geteeld werd in alle Spaanse, Portugese en wat later ook Franse en Engelse kolonies. De Nederlandse kolonisten introduceren de intensieve teelt van suikerriet in Indonesië en op de eilanden van de Stille Oceaan. Het suikerriet eindigt ten slotte zijn reis om de wereld in de Filippijnen, Hawaï en Oceanië.


Tot in het begin van de 19de eeuw trachten alle Europese landen in hun kolonies voldoende te produceren voor hun eigen verbruik. Zelf staan de moederlanden in voor het raffineren en het verhandelen. Zo ontstaan in alle grote Europese havens talrijke suikerraffinaderijen.

Het suikerverbruik kent in Europa dan ook een spectaculaire toename, terwijl de prijs alsmaar afneemt.
Haar succes heeft suiker te danken aan de nieuwe voedingsgewoonten van de zeelieden. Die voeren exotische producten als koffie en cacao massaal in. Voltaire schrijft dat “koffie zwart moet zijn als de nacht, warm als de hel en zoet als de liefde”.
 
De Franse Revolutie en de internationale conflicten die daaruit voortvloeien, verlammen de handel van rietsuiker op het Europese vasteland. De prijs van suiker wordt onbetaalbaar en dus gaat men op zoek naar vervangmiddelen. Eerst vruchten, honing, druiven en ten slotte wortelen en knollen.
Op dat ogenblik grijpt men terug naar de werken van Olivier de Serres, Frans landbouwkundige, die in het begin van de 17de eeuw gewag maakte van de aanwezigheid van kristalliseerbare
suiker in bieten. Ook Andreas Marggraf, een Duits chemicus, was er in 1747 reeds in geslaagd het sap uit deze plant te onttrekken en te kristalliseren.

Wanneer zijn leerling Karl Achard 40 jaar later Marggraf’s bevindingen herneemt, verbetert hij de cultuur van de suikerbiet.
In 1802 wordt een eerste, experimentele suikerfabriek op poten gezet. De resultaten zijn zo bevredigend dat in Silesië en Bohemen verschillende fabrieken worden opgericht.

In 1812, na vijf jaar onderzoek, slaagt Benjamin Delessert erin nieuwe zuiveringsprocédés te ontwikkelen en de eerste suikerbroden te produceren. Napoleon ziet meteen de toekomst van deze jonge industrie in. Via een decreet worden duizenden hectaren aan de suikerbietenteelt gewijd. De landbouwers die zich toeleggen op de teelt genieten van diverse voordelen.
In België, dat toen tot het Franse Rijk behoorde, werd voornamelijk geëxperimenteerd in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. De eerste Belgische suikerfabriek wordt gevestigd in de verlaten abdij van het Terkamerenbos in Brussel. Wanneer de handelsblokkades in Europa opnieuw opgeheven worden, stort de handel van bietsuiker ineen. De meeste raffinaderijen sluiten als gevolg van de grote concurrentiestrijd. Tot in 1848 de slavernij in grote delen van de wereld afgeschaft wordt. Daardoor neemt de prijs van rietsuiker toe op een spectaculaire wijze en wordt de bietsuikerproductie opnieuw rendabel…
 
Eindconclusie: Het is Napoleon en de suikerbiet die ons de das om heeft gedaan!
Als ik dan recepten op wil zoeken zonder schadelijke suikers moet ik dus zoeken naar recepten uit de 12 en 13e eeuw. Toen was de suiker nog duur en werden er voornamelijk honing en vruchten gebruikt.
 
Deze info komt van een vlaamse website  ,dank hiervoor.
 
 

Reacties

... op 02-01-2009 16:05
dit is cool ik hou mijn spreekbeurt over suiker
op 15-03-2009 13:33
goed
op 19-10-2010 19:59
ik snap er echt helemaal niks van
echt niet te begrijpen
maak het effe wat makkelijker
dan begrijpen kinderen het beter
oke is dat goed?
p.s. ik ben geet turk of marokaan
MamaSuikerschatje op 23-10-2010 09:19
Bestt anonieme reageerder, ik zal kijken of ik dit een keer voor kinderen kan vereenvoudigen.
xiaoxiao369 op 24-11-2010 03:35
It has never been the case that a replica Tag Heuer Aquaracer Watch is a watch is a watch is a watch is a watch... and now, added than anytime afore watches are added than just little clocks. The acknowledgment to this simple catechism is not as simple as you ability think. While this may be to the agitation of the brands, it works to our benefit.
op 19-12-2010 07:32
Ik vindt dit een zeer interressante tekst over suiker. Het is zeer goed begrijpbaar en alles wordt er bondig in uitgelegt. Wat wil men nog meer.
Bedankt voor de goede informatie.
 
op 06-03-2011 12:36
is super goed ik doe mijn werkstuk over suiker
op 21-03-2012 16:51
dit is echt geweldig!
ik doe mij spreekbeurt over suiker !!
ik ben nu all een stuk verder door deze informatie :)
 
groeten
 
op 25-03-2012 11:26
leuke info
op 25-05-2012 21:33
bedankt ik ben stukke verder met mijn spreekbeurt over suiker
op 31-05-2012 18:17
danku dant je me hebt fe holpen met mijn spreekbeurt
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl